the game

Het belangrijkste doel van het game is om nieuwe leerervaringen aan te bieden en om mensen aan de slag te laten gaan met het leermateriaal van Mindful Managers. Dat bereiken we door de krachtige combinatie van sociaal leren enerzijds en uitstekende en boeiende leermaterialen anderzijds. De e-learning hub (netwerk van online deelnemers) is ontworpen om het idee dat leren sociaal wordt gedeeld en wordt gecommuniceerd via communities tastbaar te maken, en om competenties binnen een bepaalde leercommunity te ontwikkelen. Deze e-learning hub stelt de leden van een community in staat om hun leerproces te delen met reisgenoten in heel Europa.